Anna palautetta

Palautteen lähettämällä henkilö antaa suostumuksensa palautteen ja sen sisältämien henkilötietojen käsittelyyn Vaissi Oy:ssa. Palautetta käsittelee vain siihen osoitettu henkilö. Palaute tuhotaan asianmukaisesti sen käsittelyn jälkeen viimeistään kuuden kuukauden kuluttua sen saapumisesta.

    Yritämme aina vastata mahdollisimman pian.